demo

ESTETİK KOMPOZİT RESTORASYONLAR ve KOMPOZİT MATERYALLERİN KLİNİKTE FARKLI KULLANIM ALANLARI

TARİH, LOKASYON VE EĞİTMENLER

14.00-15.00 arasında Estetik Kompozit Restorasyonlar 15.00-15.15 Kahve molası 15.15-16.00 Kompozit Materyallerin Klinikte Farklı Kullanım Alanları 16.00-16.30 Workshop

EĞİTİMDEN KARELER